Maavoimien ilmailu

Maavoimien ilmailu osallistuu Turku Airshow 2023 tapahtumaan kahdella eri helikopterilla.

NH90 ja MD500 -helikopterit nähdään sekä ilmassa sooloesityksinä, että maanäyttelyssä.

NH90

NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) on kuljetushelikopteri, jota käytetään Puolustusvoimissa yhteistoimintaan operatiivisten, alueellisten ja erikoisjoukkojen kanssa. Puolustusvoimissa tyyppitunnusta NH kantavat helikopterit on sijoitettu Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonaan. Helikopterien tehtävänä ovat joukkojen ja materiaalin nopeat kuljetukset koko valtakunnan alueella sekä valvonta- ja tiedustelutehtävät kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. NH90-helikoptereilla voidaan tukea muita viranomaisia toteuttamalla muun muassa. pelastuspalvelutehtäviä joihin voi sisältyä etsintä-, kuljetus-, evakuointi- ja palonsammutustoimintaa.

NH90-kuljetushelikopteri kehitettiin 1990-luvulla yhteiseurooppalaisen NHIndustries-yrityksen vastauksena useiden eurooppalaisten maiden vaatimukseen keskiraskaasta, kaksimoottorisesta monitoimihelikopterista. NH90 korvasi Puolustusvoimissa neuvostoliittolaisvalmisteiset Mil Mi-8 -kuljetushelikopterit vuonna 2008. Helikopterien kokoonpanon toteutti Suomessa puolustusteollisuuskonserni Patria, joka vastasi myös Ruotsille rakennettavien NH90:ien kokoonpanosta. NH90-helikoptereita on palveluskäytössä 13 maassa yhteensä yli 400 kappaletta. 

MD500

Hughes MD500 on Yhdysvalloissa valmistettu kevythelikopteri. Puolustusvoimissa tyyppitunnuksella HH varustetut helikopterit on sijoitettu Maavoimiin Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonaan. Niitä käytetään muun muassa Puolustusvoimien helikopterilentäjien koulutukseen, henkilökuljetuksiin ja tiedustelulentoihin. Virka-apuna muille viranomaisille MD500:llä voidaan suorittaa muun muassa etsintä- ja valvontatehtäviä.

MD500 perustuu 1960-luvulla ensilentonsa tehneeseen Hughes-tehtaan kevythelikopteriin (Hughes Model 369), jota on valmistettu useita tuhansia sotilas-, siviili- ja viranomaiskäyttöön kaikkialle maailmaan. Ensimmäiset Hughes 500 -helikopterit tulivat Puolustusvoimissa Ilmavoimien käyttöön vuonna 1975. Aluksi raskaampien neuvostoliittolaisvalmisteisten Mi-8 -kuljetushelikopterien rinnalla käytettyjen Hughesien tehtävänä olivat muun muassa koulutuslennot sekä pienet kuljetustehtävät.

Vuonna 1997 Puolustusvoimien helikopteritoiminta siirtyi Maavoimille, joka otti vastaan Ilmavoimilta yhteensä viisi MD500E-mallin helikopteria.  Myöhemmin kalustoa on täydennetty 2000-luvulla toteutetuin MD500D-mallin helikopterien lisähankinnoin. Eri mallit erottaa toisistaan nokan muodosta, joka on E-mallissa kulmikkaampi. HH-kalustoa on päivitetty ohjaamon ja matkustamon avioniikan osalta 2000-luvulla kahdesti, mahdollistamaan mm. nykyaikaisten mittarilähestymismenetelmien harjoittelu.